Speelavonden

Seizoen

Het seizoen start, afhankelijk van de zomervakantie van de scholen, eind augustus/begin september en eindigt eind juni van het jaar daarop.

Schoeisel/kleding

Het is verplicht sportschoenen te dragen in de zaal. De zolen daarvan mogen geen zwarte strepen op de vloer achterlaten. Sportschoenen mogen uitsluitend in de sporthal gedragen worden. Je bent vrij in de keuze van de sportkleding die je tijdens het spelen wilt dragen.

Beginnen met badminton

Op internet is er veel informatie te vinden over badminton. Op de site van de badminton bond kun je informatie vinden over de geschiedenis en de spelregels.

Veilige omgeving

Verenigingen dienen zorg te dragen voor een veilige omgeving voor hun leden. Daarbij hoort ook een protocol van omgangsregels.

Omgangsregels BC Zetten:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  2. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  3. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  4. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, of roddelen.
  5. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
  6. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  7. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

Vertrouwenspersoon BC Zetten

Coen de Kort is de vertrouwenspersoon voor BC Zetten. Je kunt bij Coen als vertrouwenspersoon terecht voor gevoelige onderwerpen, die zich voordoen rondom de vereniging en die je, om wat voor reden dan ook, liever niet met het bestuur bespreekt. Als vertrouwenspersoon kan Coen je opvangen, begeleiden, ondersteunen, probleem analyseren, adviseren en eventueel doorverwijzen. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Vertrouwenspersoon Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOCNSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. 

Daarom heeft NOCNSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.

In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90, stuur een bericht via WhatsApp 06 53646928 (let op dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp!), klik hier voor informatie op de website of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten zijn hier te vinden. Het huishoudelijk reglement is hier te vinden.