Bestuur

Het bestuur van BC Zetten bestaat momenteel uit 4 personen en vergadert periodiek over het reilen en zeilen van de vereniging.

In februari wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en goedkeuring wordt gevraagd voor onder andere de begroting en contributie voor het nieuwe seizoen.

Hieronder staan de bestuursleden genoemd met functie.