Contributie

De contributie wordt afgedragen voor een geheel speelseizoen.

  • Senioren € 200,--
  • Jeugdleden (dat ben je tot en met je zeventiende jaar) € 130,-
  • Competitie spelers € 45,-
  • Voor het spelen op de vrijdagen geld een toeslag van € 7,50 per avond met een maximum van € 40,-
  • 10 Rittenkaart € 75,-

 De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. De penningmeester stuurt vroegtijdig iedereen een contributienota, hierin staat precies wat het verschuldigde bedrag is en voor welke datum dit moet zijn betaald. Er is een mogelijkheid om voor het begin van het nieuwe seizoen in twee termijnen te betalen. Word je lid bij het begin van het seizoen of in de loop van het seizoen, dan is er maar één betalingstermijn. Het inschrijfgeld bedraag  € 12,50.

Bankrelatie

BC Zetten heeft een rekening bij de Rabobank in Zetten (IBAN NL55RABO0133927644).