Bestuur

Het bestuur van BC Zetten bestaat momenteel uit 4 personen. We zijn nog op zoek naar een extra bestuurslid!

Eens in de twee maanden wordt er vergaderd over het reilen en zeilen van de vereniging. 

Eenmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt gesproken tussen de leden en het bestuur over zaken die de leden en het bestuur bezig houden.

Hieronder staan de bestuursleden genoemd met functie.

Fred Eggink

Voorzitter

06-43274447

voorzitter@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Kevin Groen

Penningmeester

penningmeester@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Christian Martini

Secretaris

secretaris@bczetten.nl

Serge

Serge Tissen

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl

Beschikbaar

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl