Bestuur

Het bestuur van BC Zetten bestaat momenteel uit 4 personen. 

Eens in de twee maanden wordt er vergaderd over het reilen en zeilen van de vereniging. 

Eenmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt gesproken tussen de leden en het bestuur over zaken die de leden en het bestuur bezig houden.

Hieronder staan de bestuursleden genoemd met functie.

Albert Getkate

Albert Getkate

Voorzitter

voorzitter@bczetten.nl

Jan Jonkheid

Jan Jonkheid

Penningmeester

penningmeester@bczetten.nl

Frans Verhees

Frans Verhees

Secretaris

06 315 000 48

secretaris@bczetten.nl

Géry Willems

Géry Willems

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Beschikbaar

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl