Bestuur

Het bestuur van BC Zetten bestaat momenteel uit 3 personen. We zijn nog op zoek naar twee extra bestuursleden!

Eens in de twee maanden wordt er vergaderd over het reilen en zeilen van de vereniging. 

Eenmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt gesproken tussen de leden en het bestuur over zaken die de leden en het bestuur bezig houden.

Hieronder staan de bestuursleden genoemd met functie.

Fred Eggink

Voorzitter

06-43274447

voorzitter@bczetten.nl

Serge

Serge Tissen

Penningmeester

penningmeester@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Frans Verhees

Secretaris

secretaris@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Beschikbaar

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl

pasfoto no 120 120

Beschikbaar

Algemeen bestuurslid

info@bczetten.nl