Update 6 november 2021

Spelen vanaf  6 november 2021 / Coronaprotocol

Op de maandag (19.30 - 22.00) en vrijdagavonden (20.00 - 22.00) wordt er gewoon gespeeld. Uiteraard met de nodige Corona-maatregelen.  Een coronatoegangsbewijs is vanaf nu verplicht.

Hieronder het coronaprotocol zoals dat van kracht is. Lees dit goed door voordat je komt sporten!

 Coronaprotocol

De basisregels zijn:

  • Toegang tot de sportaccomodatie is alleen toegestaan met een geldig coronatoegangsbewijs. Zorg dat je deze kunt tonen!
  • Blijf thuis bij klachten (en laat je zo snel mogelijk testen), ook als bij een huisgenoot het vermoeden van corona bestaat.
  • Schud geen handen; vermijd fysiek contact.
  • Houd 1,5 meter afstand, behalve tijdens het sporten.
  • Was regelmatig je handen of gebruik de ontsmettende handgel in de zaal.

Hoewel het bestuur ervoor moet waken dat aan corona maatregelen wordt voldaan heeft iedere deelnemer een eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de geldende RIVM richtlijnen. Wanneer deelnemers zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen van het bestuur niet opvolgen, dan moeten zij de sportlocatie verlaten.

Bestuursleden (Albert, Jan, Frans en Géry) treden op als corona-coördinatoren. 

Om aan de coronamaatregelen te voldoen is het afhangsysteem aangepast.

  • Er wordt niet zelf afgehangen
  • Eén bestuurslid hangt af
  • Behalve dit bestuurslid blijft iedereen op ruime afstand van het bord
  • De partijen worden opgelezen

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------