Update 21 Mei 2021

Spelen vanaf 19 mei 2021 / Coronaprotocol

De Wanmolen is weer open voor “binnensporters”. Op de maandag (19.30 - 22.00) en vrijdagavonden (20.00 - 22.00) kan er weer gespeeld worden. Uiteraard met de nodige Corona-maatregelen. Fijn dat we elkaar weer kunnen treffen en dat we de conditie weer op peil kunnen brengen.

Hieronder het coronaprotocol zoals dat van kracht is. Lees dit goed door voordat je komt sporten!

 

 Coronaprotocol

De basisregels zijn:

 • Blijf thuis bij klachten (en laat je zo snel mogelijk testen), ook als bij een huisgenoot het vermoeden van corona bestaat.
 • Schud geen handen; vermijd fysiek contact.
 • Houd 1,5 meter afstand, behalve tijdens het sporten.
 • Was regelmatig je handen of gebruik de ontsmettende handgel in de zaal.

Hoewel het bestuur ervoor moet waken dat aan corona maatregelen wordt voldaan heeft iedere deelnemer een eigen verantwoordelijkheid om binnen de geldende kaders te sporten. Wanneer deelnemers zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen van het bestuur niet opvolgen, dan moeten zij de sportlocatie verlaten.

Bestuursleden (Albert, Jan, Frans en Géry) treden op als corona-coördinatoren. Zij zullen de velden opzetten en zorgen dat alle spullen opgeruimd worden.

Aanvullend op bovenstaande basisregels gelden de volgende regels:

 • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet; ga thuis naar het toilet voordat je komt sporten.
 • Iedereen registreert zich bij binnenkomst.
 • Door registratie bevestigt iedereen dat hij/ zij van bovenstaande regels op de hoogte is en zich daaraan zal houden.
 • Door registratie bevestigt iedereen dat hij/ zij vrij is van klachten
 • Probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn (i.v.m. registratie)
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan

Om aan de coronamaatregelen te voldoen is het afhangsysteem aangepast.

 • Er wordt niet zelf afgehangen
 • Eén bestuurslid hangt af
 • Behalve dit bestuurslid blijft iedereen op ruime afstand van het bord
 • De partijen worden opgelezen

Tot slot, sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren en na te gaan of zij zich in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts.

Het bestuur